Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Vetevana tee 8, Rannamõisa küla
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
KT Geodeesia OÜ
56/21
56/21 11.05.2022
Vetevana tee 2 maa-ala mõõdistamine
Geodeetiline alusplaan
K&J OÜ
1205
1205 11.05.2015
Vetevana tee 26,Paekalda tee 16, Hiiepuu tee 5
Geodeetiline alusplaan
AAMOS ATLAS OÜ
088-G-22
088-G-22 27.06.2022
Vetevana tee 26 kanalisatsiooni- ja veetrassi teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon)
OÜ Hades Geodeesia
E2816
E2816 07.09.2021
Vetevana tee 22 vee- ja kanalisatsiooni teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon)
TOP Geodeesia OÜ
TJ-20-135
TJ-20-135 13.04.2020
Vetevana tee 20 maa-ala plaan tehnovõrkudega
Geodeetiline alusplaan
OÜ Aakermaa
3010
3010 31.10.2016
Vetevana tee 18, Rannamõisa küla
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Revico Geo OÜ
040/22
040/22 09.05.2022
Vetevana tee 18 maa-ala plaan tehnovõrkudega
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geodeesia24
2246-18
2246-18 08.07.2018
Vetevana tee 16 maa-al topograafiline plaan tehnovõrkudega
Geodeetiline alusplaan
TeeMaa Projekt OÜ
41791
41791 15.06.2014
Vetevana tee 14 soojustoru teostusmõõtmine
Teostusmõõdistus (Soojus)
Geodeesiatööde OÜ
E-0864
E-0864 01.07.2014
vetevana tee 14 hoone ehitusjärgne teostusmõõtmine
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesiatööde OÜ
E-1033
E-1033 13.04.2015
Vetevana tee 14 drenaažitorustike teostusmõõtmine
Teostusmõõdistus (Drenaaž)
Geodeesiatööde OÜ
E-0863
E-0863 01.07.2014
Vetevana tee 12 maa-ala plaan tehnovõrkudega
Geodeetiline alusplaan
RADIAAN OÜ
R 114 G 14
R 114 G 14 15.01.2015
Vetevana 22 Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega
Geodeetiline alusplaan
OÜ G.E.POINT
20-G053
20-G053 24.02.2020
Vetevana 16
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia partner OÜ
1764-24
1764-24 11.06.2024
Vesiniku tee 5 teostus mõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ SBB
T-66-20
T-66-20 24.08.2020
Vesiniku tee 1 maa-ala plaan tehnovõrkude ja kinnistupiiridega
Geodeetiline alusplaan
TOP Geodeesia OÜ
GD-14-143
GD-14-143 11.06.2014
Vesilinnu tee 9 vee- ja kanalisatsioonitrassid
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Eimar Vallner FIE
TJ-1085
TJ-1085 02.09.2019
Vesilinnu tee 7 vee- ja kanalisatsioonitrassid
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Eimar Vallner FIE
TJ-1089
TJ-1089 15.09.2019
Vesilinnu tee 6 kanalisatsiooni- ja veetrasside teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
AIMMV Geoteenused OÜ
TJ-11199
TJ-11199 27.10.2019
Vesilinnu tee 31 maa-ala plaan
Geodeetiline alusplaan
RADIAAN OÜ
369G19
369G19 09.10.2019
Vesilinnu tee 29 vee- ja kanalisatsioonitrassid
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Eimar Vallner FIE
TJ-1095
TJ-1095 28.10.2019
Vesilinnu tee 27 topograafiline plaan
Geodeetiline alusplaan
OPTISET OÜ
H-946/15
H-946/15 10.06.2015
Vesilinnu tee 21 vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Eimar Vallner FIE
TJ-1062
TJ-1062 13.06.2019
Vesilinnu tee 18
Geodeetiline alusplaan
RADIAAN OÜ
1239G23
1239G23 13.02.2023
Vesilinnu tee 10 vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Nullpunkt Projekt OÜ
6
6 21.04.2019
Vesilinnu ja Sähko alajaamade vaheline 10kV kaabelliin
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge)
Geoplan Eesti OÜ
5560
5560 15.02.2016
Ventri tee välisvalgustuse teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
OÜ G.E.POINT
04-528
04-528 02.12.2004
Ventri tee 2 elektrivarustuse geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Estgeo
13_009
13_009 18.02.2013
Venteri tee tänavavalgustuse teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
OÜ 100 Aakrit
TJ-138_17
TJ-138_17 04.10.2017
Venteri tee katendite ja haljastuse teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ 100 Aakrit
TJ-66_18
TJ-66_18 15.06.2018
Veetrassi teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Inseneribüroo REIB OÜ
TJ-6690
TJ-6690 25.09.2007
Veetrassi ringistamise topo-geodeetlised uurimustööd Uue tn piirkonnas
Geodeetiline alusplaan
AIMMV Geoteenused OÜ
TT-3341
TT-3341 11.07.2013
Veetrassi ringistamise teostusmõõdistamine Uue tn piirkonnas
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
AIMMV Geoteenused OÜ
TJ-9283
TJ-9283 15.09.2013
Veetorustike rekonstrueerimise katendite taastamine
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
TOP Geodeesia OÜ
TJ-18-551
TJ-18-551 21.11.2018
Veesilma tee 8 maa-ala plaan
Geodeetiline alusplaan
Henri Projekt OÜ
G308-17
G308-17 26.08.2017
Veesilma tee 8
Geodeetiline alusplaan
Henri Projekt OÜ
G792-22
G792-22 12.10.2022
Veesilma tee 3
Geodeetiline alusplaan (Hoone vundament)
GeoEx OÜ
G23037
G23037 02.06.2023
Veesilma tee 29
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GEOPLUS
TJ - 481/06-22
TJ - 481/06-22 22.06.2023
Veesilma tee 29
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Emerlin Grupp OÜ
EK-015
EK-015 12.06.2023
Veesilma tee 27
Geodeetiline alusplaan
Geoalus OÜ
22-G347
22-G347 13.09.2023
Veesilma tee 27
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ Hades Geodeesia
E3306
E3306 29.05.2024
Veesilma tee 25 maa-ala plaan
Geodeetiline alusplaan
EMERLIN OÜ
GA-010
GA-010 13.02.2014
Veesilma tee 21
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan (Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge, Hoone vundament)
OÜ Meterset
411
411 27.09.2023
Veesilma tee 21
Geodeetiline alusplaan (Hoone vundament)
GeoEx OÜ
E21140
E21140 09.05.2022
Veesilma tee 20
Geodeetiline alusplaan
Geoalus OÜ
22-G219
22-G219 13.03.2023
Veesilma tee 20
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
TOP Geodeesia OÜ
TJ-22-324
TJ-22-324 17.11.2022
Veesilma tee 19
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Ruutjuur OÜ
22_117
22_117 25.07.2022
Veesilma tee 10
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Nullpunkt Projekt OÜ
30
30 25.03.2024
Veesilma tee 10
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
333-2022
333-2022 29.07.2022
Leiti 8197 kirjet.